xe máy-Giữa đường nhưng người đàn ông lại dựng xe rồi nằm với tư thế lạ khiến ai cũng xôn xao