xe lửa-Tại sao lại rải đá dọc theo đường ray xe lửa?