Xe Honda Air Blade-Honda Air Blade có phiên bản mới tại thị trường Việt Nam: động cơ 160cc, giá từ 42 triệu đồng