xe giường nằm bốc cháy-Xe giường nằm cháy rụi sau tiếng nổ lớn