Xe cứu thương-Kinh hãi xe cứu thương tông xe cẩu chạy cùng chiều