Xe con đâm xe tải-Rùng mình khoảng khắc xe ô tô 4 chỗ đâm xe tải lộn 1 vòng rồi lật ngửa giữa ngã tư