Xe biển xanh-Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên: 'Xe đón tôi, con cháu trong nhà mà lẽ nào mình bỏ'