Xe biển giả-Xe chở cán bộ trung tâm tình thương đâm vào vách núi dùng biển giả, hết niên hạn sử dụng?