xây dựng bệnh viện dã chiến-Mục sở thị cung thể thao gần 100.000m2 'biến thành' bệnh viện dã chiến ở Đà Nẵng