Xăng giả-Bộ Công an: Xăng giả của Trịnh Sướng có thể gây hỏng xe