xâm hại trẻ em-Lời kể kinh hoàng của người mẹ giải cứu con gái 9 tuổi bị xâm hại tình dục