xâm hại bé gái-Tin tưởng bạn cũ cho đến tá túc một đêm, người phụ nữ chẳng ngờ 'rước hổ vào nhà', để con gái lãnh hết đau thương