xác chết-Thi thể phụ nữ bị mất đầu, đang phân hủy mạnh trôi dạt vào bờ biển