xả súng-Mỹ: Xả súng ở lễ hội trường học, 16 người thương vong