xa lộ Hà Nội-Xe container bịt kín cửa ngõ quan trọng nhất của TP.HCM