Xã hội đen-Tiền Giang: Hàng trăm cảnh sát bao vây, bắt băng nhóm 'xã hội đen'