xã hội-Lâm Đồng cách ly 23 nhân viên liên quan đến giám đốc người Nhật dương tính với SARS-CoV-2