xã hội-Kết quả chụp sọ não của bé gái rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội