xã hội-Chính phủ gửi công văn hỏa tốc tháo gỡ vận chuyển hàng hóa từ 0h ngày 30/7