World Cup 2022-Tuyển Việt Nam có thể đá giao hữu với Iraq vào tháng 10