Windows-'Bye bye' password, Microsoft cho phép tất cả người dùng đăng nhập không cần mật khẩu