WHO-WHO ghi nhận kỷ lục hơn 300.000 ca nhiễm Covid-19 mới chỉ trong một ngày