WHO-WHO khuyến cáo 7 biện pháp với Việt Nam để đối phó dịch bệnh đậu mùa khỉ