Wendy-Cháu ngoại đầu Phi Nhung bập bẹ nói tiếng Việt, thốt lên một câu khiến ai nấy 'rưng rưng nước mắt'