Web 3.0 là gì-Web 3.0 là gì mà đang sốt xình xịch sau khi NFT và Metaverse nổi tiếng?

  • Web 3.0 là gì mà đang sốt xình xịch sau khi NFT và Metaverse nổi tiếng?

    Web 3.0 là gì mà đang sốt xình xịch sau khi NFT và Metaverse nổi tiếng?

    Web 3.0 (Semantic Web - mạng ngữ nghĩa) là cụm từ được chú ý thời gian gần đây. Mặc dù có mặt từ lâu nhưng người ta chỉ biết đến nó khi tiền điện tử, NFT và “metaverse” trở nên nổi tiếng. Tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ biết Web 3.0 không chỉ được gắn với những từ thông dụng đó, tiêu chuẩn web mới này được ví như một trợ lý trí tuệ nhân tạo có khả năng hiểu người dùng đồng thời giúp cá nhân hóa mọi thứ.