vứt xác bạn nghiện-Phát hiện bạn nghiện chết vì sốc thuốc, vứt thi thể xuống sông