vượt đèn đỏ-Tạm giữ tài xế vượt đèn đỏ, kéo lê trung uý CSGT dưới gầm xe