vượt biên-Nhận 25 triệu đồng để đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép