vượt ẩu-Video: 2 xe tải tông nhau giữa đường vì tránh người đàn ông vượt ẩu