Vương Phi-Vừa công khai bạn gái khí chất như minh tinh, Lý Á Bằng lại bị bắt gặp đưa mỹ nhân lạ mặt về nhà riêng