Vương Phi-Vương Phi trở thành kẻ thất bại trong chuyện tình tay 3 với Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi?