Vương Phi-Tình mới của 'Quách Tĩnh' Lý Á Bằng gây sốt: Bản sao Vương Phi hoàn hảo, nhan sắc và khí chất xuất thần