Vương Phi-Rộ tin Tạ Đình Phong đưa Vương Phi sang Mỹ sinh con, động thái mới của 'Thiên hậu' gây chú ý