Vương Phạm-'Bộ ba hoàn hảo' Khoa Pug - Vương Phạm - Johnny Đặng từng gây xôn xao 'cõi mạng' giờ ra sao?