Vương An Vũ-Bỏng mắt với cảnh nóng của Vương An Vũ và Kim Thần trong trailer phim mới Con Đường Rực Lửa