vùng đỏ-Cấp độ dịch Covid-19 mới nhất của 63 tỉnh, thành phố