vùng đặc quyền kinh tế-Việt Nam phản ứng việc TQ tuyên bố tàu Hải Dương 8 hoạt động trong vùng biển TQ: Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam!