VÙNG CẤM-F0 tăng chóng mặt, Hà Nội thêm 252 xã, phường thành ‘vùng cam’ chỉ sau 1 tuần