Vua Charles III-Chuyên gia 'bóc trần' hành vi của Vương tử Harry tại Lễ đăng quang Vua Charles