Vũ trường-Thêm 2 người sống cạnh vũ trường lớn nhất Đà Nẵng dương tính nCoV