vũ trụ-Vũ trụ rộng lớn khủng khiếp đến mức nào?

  • Vũ trụ rộng lớn khủng khiếp đến mức nào?

    Vũ trụ rộng lớn khủng khiếp đến mức nào?

    Vũ trụ rộng lớn còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học hiện nay vẫn chưa thể khám phá hết. Một trong những câu hỏi cơ bản nhưng khó trả lời nhất chính là: Vũ trụ bao la rộng lớn tới nhường nào, liệu có phải là vô tận?

  • Mọi vật chất trong vũ trụ được tạo ra như thế nào?

    Mọi vật chất trong vũ trụ được tạo ra như thế nào?

    Tất cả vật chất xung quanh bạn được cấu tạo từ các đơn vị siêu hiển vi được gọi là phân tử. Phân tử được cấu tạo các nguyên tử riêng lẻ, thường xuyên bị phá vỡ và tạo thành phân tử mới.