Vũ Thành An-Vũ Thành An nhận án phạt nặng, bị loại khỏi tuyển đấu kiếm Việt Nam