vũ khí sinh học-Lợi dụng vi khuẩn 'phá hại' thành vũ khí sinh học tiêu diệt tế bào gây hại