Vũ khí-Hà Nội: Khởi tố 11 đối tượng vụ mang súng, kiếm đi giải quyết mâu thuẫn