Vũ Khắc Tiệp-Ngọc Trinh bị tố mua follow ảo, Vũ Khắc Tiệp nhanh chóng lên tiếng