vũ huy hoàng-Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 bị tố cáo lừa đảo, Bộ Công Thương lên tiếng