Vũ Hà-Vũ Hà lần đầu kể chuyện sốc nhất trong showbiz đã giấu kín hơn 10 năm