Vũ Hà-Vũ Hà: 'Tôi không còn chỗ hát nên phải tham gia gameshow kiếm tiền mua gạo'