vụ án tại Công ty AIC-Yêu cầu xác minh tài sản bị kê biên trong vụ AIC