Vụ 39 người thiệt mạng ở Anh-Vụ 39 người Việt thiệt mạng ở Anh: Đã thông báo riêng tới từng gia đình nạn nhân