VTV-Chiến sĩ bị hỏi 'nếu nhập ngũ sẽ nói gì với người yêu', câu trả lời khiến MC Đức Bảo phản ứng cực hài, khán giả cười 'té ghế'