Vpop-Hậu MV mới bị chê bai tả tơi, Jack bất ngờ bỏ luôn nghệ danh J97?