vốn đầu tư công-Đại biểu Quốc hội lo tăng trưởng bất hợp lý, nợ công tăng cao

  • Đại biểu Quốc hội lo tăng trưởng bất hợp lý, nợ công tăng cao

    Đại biểu Quốc hội lo tăng trưởng bất hợp lý, nợ công tăng cao

    Phát biểu tại phiên họp thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội sáng nay (31/10), đại biểu Hoàng Quang Hàm (Phú Thọ) cho biết: "Cử tri cho rằng, nếu thống kê tốt, không có vấn đề gì thì tăng trưởng như thế là rất bất hợp lý, trái với logic thông thường".