vô ý thức-Hành động chọn rau ích kỷ của người phụ nữ bị chỉ trích: 'Nhiều nơi còn đang không có rau mà ăn'