vô trách nhiệm-Chăm sóc khác hàng vô trách nhiệm, khách hỏi han thì bị chủ shop 'vả mặt' với tuyên bố: Chị 50 tuổi rồi nhé!