vợ ở cữ-Đẻ mổ tốn tiền, chồng cho vợ ăn cơm muối vừng cả tháng