Vợ ngoại tình-Trưa công ty mất điện, vợ trẻ cùng nam đồng nghiệp vào nhà nghỉ để... tránh nóng